การรีไซเคิลและการลดขยะ

สตาร์บัคส์มุ่งมั่นที่จะลดและจัดการกับขยะที่เกิดจากร้านของเรา ซึ่งการรีไซเคิลก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นำมาใช้แม้ว่าการรีไซเคิลดูจะเป็นเรื่องที่ง่ายๆ แต่อันที่จริงแล้วก็นับเป็นเรื่องที่มีความยากอยู่มากเช่นกัน ไม่ใช่ข้อจำกัดของเทศบาลเท่านั้นที่จะมีผลต่อความสำเร็จในการรีไซเคิลในหลายๆ เมือง แต่ยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมากด้วยจึงจะได้ผล

ขยะผิดประเภทเพียงชิ้นเดียวในถังขยะส่งรีไซเคิลสามารถทำให้รถขนขยะไม่สามารถรีไซเคิลขยะทั้งถังได้ เทศบาลท้องถิ่น เจ้าของที่ดิน ลูกค้า บาริสต้า และแม้แต่ธุรกิจในละแวกล้วนต้องร่วมแรงร่วมใจป้องกันไม่ให้นำวัสดุที่รีไซเคิลได้ไปทิ้งในหลุมฝังกลบ

เมื่อดูปริมาณขยะที่เกิดจากร้านของสตาร์บัคส์ ขยะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ด้านหลังเคาน์เตอร์หรือในห้องเก็บของ correo-hotmail.comไม่ว่าจะเป็นในรูปกล่องกระดาษ เหยือกนม ขวดน้ำเชื่อม และกากกาแฟ ร้านของเราหลายแห่งรีไซเคิลขยะเหล่านี้ แต่เนื่องจากเป็นงานที่ทำด้านหลังเคาน์เตอร์และในห้องเก็บของ ลูกค้าจึงไม่ค่อยได้พบเห็นมากนัก แต่สิ่งที่ลูกค้าพบเห็นได้จริงๆ จะอยู่ในบริเวณร้านนั่นเอง

ความสำเร็จของการรีไซเคิลขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริการรีไซเคิลเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ที่ร้านของเราตั้งอยู่ ในขณะที่เรามีนโยบายให้ร้านดำเนินการรีไซเคิลในพื้นที่ที่อำนวยและมีบริการพร้อม แต่ในทางปฏิบัติมักประสบกับปัญหาอยู่บ้าง ทั้งในเรื่องการรับรู้ของลูกค้าต่องานบริการและบริการที่ได้รับจริง

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการรีไซเคิลในเชิงพาณิชย์แต่ละรายมักรับวัสดุแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถจัดทำโครงการให้สอดคล้องกันในแต่ละร้านได้ และหากร้านตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน เช่น ห้างสรรพสินค้า เจ้าของพื้นที่มักจะเป็นผู้ควบคุมการจัดเก็บขยะและการรีไซเคิล