การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น หม้อหุงข้าว ตู้เย็น เตารีด เครื่องซักผ้า เป็นต้น ควรใช้งานให้ถูกวิธี เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานได้ยาวนาน และเป็นการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ซึ่งมีวิธีปฏิบัติ ได้แก่วิธีดังต่อไปนี้

1. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

– ควรหุงข้าวให้พอดีกับจำนวนคนที่จะกิน
– ควรดึงเต้าเสียบออกเมื่อข้าวสุกแล้ว (ยกเว้นหม้อหุงข้าวไฟฟ้ารุ่นอุ่นได้)
– อย่าทำให้ก้นหม้อตัวในเกิดรอยบุบ จะทำให้ข้าวสุกช้า
– หมั่นตรวจบริเวณแท่นความร้อนในหม้อ อย่าให้เม็ดข้าวเกาะติดจะทำให้ข้าวสุกช้าและเปลืองไฟ

2. ตู้เย็น

– เลือกใช้ตู้เย็นให้มีขนาดที่พอเหมาะกับความต้องการของครอบครัว
– ควรวางตู้เย็นให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
– ตั้งสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะกับจำนวนของที่ใส่
– หมั่นละลายน้ำแข็งเมื่อเห็นว่าน้ำแข็งเกาะหนามาก

3. เตารีดไฟฟ้า

– ตรวจสอบเตารีดอยู่เสมอว่าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่ เช่น สายไฟฟ้า ตัวเครื่อง เป็นต้น
– ตั้งปุ่มปรับความร้อนให้เหมาะสมกับชนิดของผ้า
– ไม่ควรพรมน้ำที่เสื้อผ้าจนเปียกแฉะเกินไป
– ควรรีดผ้าต่อเนื่องและให้เสร็จในคราวเดียว
– ดึงเต้าเสียบออกก่อนจะรีดเสื้อผ้าเสร็จประมาณ 2-3 นาที แล้วรีดต่อไปจนเสร็จ

4. เครื่องซักผ้าไฟฟ้า

– ควรใส่เสื้อผ้าที่จะซักตามคำแนะนำของแต่ละเครื่อง
– หากมีเสื้อผ้าที่ต้องซักเพียง 1-2 ชิ้น ควรซักด้วยมือ
– หากมีแสงแดดไม่ควรใช้เครื่องอบแห้ง ควรจะนำเสื้อผ้าที่ซักเสร็จมาตากแดด

5. เครื่องปรับอากาศ

– ควรเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดห้อง
– ควรใช้ผ้าม่านกั้นประตู หน้าต่าง เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอก
– ตั้งปุ่มปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อร่างกาย (ประมาณ 25 ํ C)
– หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอยู่เสมอ

6. ไมโครเวฟ

– วางไมโครเวฟให้ห่างจากฝาผนังหรือกำแพงอย่างน้อย 7.5 ซ.ม. เพื่อระบายความร้อน
– ไม่ควรวางไมโครเวฟใกล้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น โทรทัศน์ หรือวิทยุ เพราะจะรบกวนระบบการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น
– ควรทำความสะอาดภายในเครื่องทุกครั้งหลังใช้เสร็จ เพราะเศษอาหารที่ติดผนังจะลดประสิทธิภาพของเตา และอาจทำให้เกิดประกายไฟได้
– เมื่ออุ่นหรือหุงต้มอาหารที่บรรจุในภาชนะพลาสติกหรือ ถุงกระดาษ จะต้องคอยดูตลอดเวลา เพราะอาจเกิดไฟไหม้ภายในเตาได้

7. เครื่องดูดฝุ่น

– ก่อนใช้งานควรตรวจสอบข้อต่อของท่อดูดหรือชิ้นส่วนต่างๆ ให้แน่น ไม่ให้เกิดรอยรั่วของอากาศเพราะมอเตอร์อาจทำงานหนักหรือไหม้ได้
– ห้ามดูดฝุ่นที่เป็นเศษแก้ว เศษใบมีด หรือบุหรี่ที่กำลังติดไฟจะก่ออันตรายต่อตัวเครื่อง
– ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นกับพื้นบ้านที่ทำความสะอาดง่าย ควรใช้ไม้กวาดและผ้าชุบน้ำถูพื้นแทน
– หมั่นถอดตัวกรองหรือตะแกรงดักฝุ่นออกมาทำความสะอาด เพราะถ้าอุดตันจะดูดฝุ่นได้ไม่เต็มที่และสิ้นเปลืองไฟ