คนละไม้คนละมือ-ชาวขอนแก่นลอกผักตบชวาขวางทางน้ำป้องกันน้ำท่วม

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง นำประชาชนที่เป็นจิตอาสากว่า 1,000 คน ร่วมกันทำกิจกรรมเราทำความดี ด้วยหัวใจ

กำจัดวัชพืชภายในลำห้วยพระคือ บ้านพระคือ หมู่ที่ 3 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการสนองพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัยcorreo-hotmail.com ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

โดยการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกับเหล่าจิตอาสา ช่วยกันนำผักตบชวาที่อยู่ภายในลำห้วยพระคือขึ้นมาบนฝั่งซึ่งลำห้วยพระคือ เป็นเส้นทางระบายน้ำเลี่ยงเมืองขอนแก่น ในช่วงฤดูน้ำหลากจะเป็นจุดรวมของน้ำหลายแห่ง ทั้งจากลำน้ำสาขาของห้วยพระคือ และน้ำจากเทศบาลเมืองขอนแก่นไหลออกไปยังลำน้ำชี

ซึ่งปัจจุบันมีผักตบชวาปกคลุมหนาแน่น เป็นสาเหตุให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความล่าช้า โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดภาวะฝนตกหนัก และมีปริมาณน้ำจำนวนมาก ซึ่งการดำเนินกิจกรรมนี้จะทำให้การระบายน้ำสามารถทำได้เร็วขึ้น และแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี