จีนคุมเข้ม ก.ม.สิ่งแวดล้อม

ศาลประชาชนสูงสุดของจีน ประกาศบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ม.ค. โดย ก.ม.ดังกล่าวเปิดทางให้นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐ สามารถยื่นฟ้องบุคคลและนิติบุคคลที่มีพฤติกรรมทำลายสิ่งแวดล้อมได้ทั่วประเทศ

ผู้ที่ยื่นฟ้องจะได้รับสถานะพิเศษและส่วนลดค่าธรรมเนียมศาลเพื่อส่งเสริมการต่อสู้ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังรายงานของรัฐบาลเผยว่า 2 ใน 3 ของผืนดินจีนปนเปื้อนโลหะหนัก ส่วนแหล่งน้ำบาดาลกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ทั่วจีนปนเปื้อนสารพิษจนไม่อาจบริโภคได้ และจีนยังเป็นประเทศผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนและก๊าซก่อปรากฏการณ์เรือนกระจกมากเป็นอันดับ 1 ของโลกด้วย