ปรับเปลี่ยนสนามหญ้าในบ้านและสิ่งแวดล้อมข้างบ้าน

   สนามหญ้าและต้นไม้ สวนผักหน้าบ้านเป็นส่วนเติมเต็มให้บ้านดูเป็นบ้านมากขึ้นอีกเยอะ ยิ่งถ้าเป็นสนามหญ้าที่เขียวขจีดูสดชื่น ก็จะเป็นเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจุดหนึ่งของบ้านเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะถ้าตอนเช้า ๆ ได้มีโอกาสมาเดินเล่นที่สนามหญ้า คงจะเป็นเช้าที่ให้ความรู้สึกดีสุด ๆ และยังดีต่อมนุษย์คนเราและสัตว์เลี้ยงเราอีกด้วย

    ปลูกต้นไม้ทำสวน. เลือกปลูกสวนผัก ผลไม้ และ/หรือพืชสมุนไพรนานาชนิด
    • เลือกใช้เทคนิคที่ช่วยลดการใช้ปุ๋ยและน้ำที่ไม่จำเป็น อย่างเช่นการใส่เศษใบไม้ลงไปเพื่อช่วยให้ดินกักเก็บน้ำเอาไว้ได้ดีและทำให้ดินชุ่มชื้น
    • ปลูกพืชผักผลไม้ที่ชอบไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อจากร้านค้ามารับประทาน
    • เตรียมถังรองน้ำฝนหรือภาชนะอื่นๆ มารองน้ำฝนเก็บไว้รดน้ำต้นไม้

   แปลงสภาพสวนหลังบ้านให้เป็นมิตรกับสัตว์ป่า. จัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้คล้ายกับป่าตามธรรมชาติเพื่อให้สัตว์ป่าเข้ามาอาศัยอยู่ ขั้นตอนในการแปลงสภาพสวนหลังบ้านให้เป็นมิตรกับสัตว์ป่ามีดังต่อไปนี้
    • ปลูกพืชหลากหลายชนิด สัตว์ป่านานาชนิดจะพากันเข้ามาที่สวนหากคุณต้องการ เพราะเมื่อมีพืชนานาชนิด ก็จะดึงดูดให้สัตว์นานาชนิดพากันเข้ามาอาศัยอยู่
    • สร้างสระบัวให้กบมาอาศัยในสวน ในปัจจุบันประชากรกบกำลังลดลงเนื่องจากไร้ที่อยู่อาศัย หากสร้างสระบัวไว้ ก็เป็นการช่วยขยายพันธุ์ให้กบได้


   ลดพื้นที่ของสนามหญ้าลง. บริเวณที่เป็นสนามหญ้าเป็นบริเวณที่ต้องหมั่นดูแลบ่อยๆ เช่น ต้องคอยตัดหญ้า หายากำจัดวัชพืช และใช้น้ำมันหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในการตัดหญ้า หากเปลี่ยนจากสนามหญ้าเปล่าๆ เป็นสวนที่มีพิชพรรณมากมาย ก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าและดึงดูดสัตว์ป่าตามมา

   ปลูกต้นไม้ใหญ่. ปลูกต้นไม้เพิ่มในสนามหญ้า เนื่องจากต้นไม้ใหญ่จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยก๊าซออกซิเจนรวมทั้งช่วยพัฒนาคุณภาพน้ำรวมถึงเศษใบใม้ก็ยังเป็นปุ๋ยให้พืชชนิดอื่นได้ด้วย
ต้นไม้ผลัดใบเป็นต้นไม้ที่ต้องระวังการปลูกใกล้ตัวบ้าน แต่ข้อดีคือช่วยทำให้ตัวบ้านอุ่นขึ้นในฤดูหนาวและเย็นขึ้นในฤดูร้อน
หากปลูกเป็นผลไม้ ก็จะมีผลไม้รับประทานเองจากการปลูกเองโดยไม่ต้องไปหาซื้อ