เชียงใหม่หวั่นรถไฟเร็วสูงกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการรถไฟความเร็วสูงระยะ 2 พิษณุโลก – เชียงใหม่ ห่วงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพมหานคร – เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก – เชียงใหม่ โดยเวทีครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นปลายทางด้วย

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ สนข. กล่าวว่า ในเวทีวันนี้มีการชี้แจงถึงขอบเขตการดำเนินงานcorreo-hotmail.com และรูปแบบเส้นทางเลือก 3 เส้นทาง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เส้นทางรถไฟความเร็วสูง ที่มาจาก จ.พิษณุโลก ตัดผ่านมาถึง จ.ลำปาง จ.ลำพูน ถึงปลายทาง จ.เชียงใหม่

โดยยืนยันว่า แม้สถานการณ์การเมืองจะไม่อยู่ในภาวะปกติ และวงเงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาท เพื่อทำระบบรถไฟความเร็วสูงยังมีปัญหา ซึ่งต้องรอจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศทั้งนี้ ที่ผ่านมา จากการออกรับฟังความคิดเห็นทั้งในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ไม่มีประชาชนออกมาคัดค้านจริงจังทางการ ส่วนใหญ่จะมีความห่วงใยมากกว่า

โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพราะต้องมีตัดผ่านป่า ภูเขา ความล่าช้า ส่วนเรื่องความโปร่งใสมีแน่นอน เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ โดยขณะนี้ โครงการดังกล่าว ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาผลกระทบ และความเป็นไปได้ของโครงการที่จะเลือกเส้นทาง ซึ่งโครงการศึกษาระยะที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ยังคงเดินหน้าศึกษาและเปิดรับฟังความคิดเห็นในระยะที่ 2 จากนั้นก็จะมีการรวบรวม และเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป