โลกมีแหล่งน้ำมานานก่อนดวงจันทร์ถือกำเนิดขึ้น

ข้อสันนิษฐานที่มีมานานในวงการวิทยาศาสตร์ ซึ่งคาดว่าน้ำบนโลกมาจากดาวหางและอุกกาบาตที่พุ่งชนภายหลังการก่อตัวของดวงจันทร์นั้น กำลังจะถูกแก้ไขเสียใหม่ เมื่อมีการค้นพบหลักฐานล่าสุดที่ชี้ว่า โลกน่าจะมีแหล่งน้ำในตัวเองอยู่นานแล้วก่อนหน้านั้น

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Open University ของสหราชอาณาจักร เผยแพร่ผลการศึกษาเรื่องนี้ลงในวารสาร Science Advances โดยระบุว่าได้วิเคราะห์องค์ประกอบของหินจากดวงจันทร์ที่ยานอะพอลโลนำกลับมาเมื่อหลายสิบปีก่อน เปรียบเทียบกับหินภูเขาไฟจากใต้มหาสมุทรบนโลก แล้วพบว่าหินทั้งสองชนิดมีไอโซโทปต่าง ๆ ของออกซิเจนปะปนอยู่ในปริมาณและลักษณะที่แทบไม่ต่างกัน

ดร.ริชาร์ด กรีนวูด ผู้นำทีมวิจัยอธิบายว่า น้ำในรูปของเหลวสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณและสัดส่วนของออกซิเจนไอโซโทปต่าง ๆ ที่ปะปนอยู่ในหินได้ ดังนั้นหินที่สัมผัสกับน้ำจากแหล่งเดียวกัน ก็ควรจะมีไอโซโทปต่าง ๆ ของออกซิเจนอยู่ในสัดส่วนที่คล้ายคลึงกันเช่นนี้ ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าน้ำในหินบนดวงจันทร์มีที่มาเดียวกันกับแหล่งน้ำบนโลก

ผลการค้นพบนี้ขัดแย้งกับข้อสันนิษฐานเดิมซึ่งเชื่อกันว่า น้ำบนดวงจันทร์เกิดขึ้นเองภายใต้กระบวนการก่อตัวของดาวที่มีความร้อนสูง หลังจากดาวเคราะห์ขนาดเท่าดาวอังคารพุ่งชนโลกและมวลสารที่กระจายออกมาได้ให้กำเนิดดวงจันทร์ขึ้นเมื่อราว 4,500 ล้านปีก่อน ส่วนแหล่งน้ำบนโลกนั้น เดิมคาดว่ามาจากน้ำแข็งในดาวหางและอุกกาบาตที่พุ่งเข้าชนภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว