6 วิธีช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

6 วิธีช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพให้สุขภาพดีก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีอยู่เสอมเพื่อตัวเราและคนรอบข้าง

1 ใช้ผ้าแทนกระดาษทิชชู 

ในแต่ละปีเราใช้กระดาษทิชชูเช็ดมือ เช็ดหน้ากันหลายล้านฟุต นั่นหมายถึงการโค่นต้นไม้จำนวนมากมาย ร่วมกันใช้ผ้าเช็ดสิ่งสกปรก เช็ดน้ำที่หก ฝุ่น สิ่งต่างๆแทนการใช้ทิชชูดีกว่า

ประหยัด2-gioscix

2 ใช้ถุงพลาสติกซ้ำกันหลายครั้ง

ถุงพลาสติกเช่นกันใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนี่น่าเสียดาย เก็บไว้ใช้หลายๆที หรือจะทำความสะอาดตากให้แห้งแล้วใช้ใหม่ก็ยิ่งดีใหญ่เลยแต่จะให้ดีเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าดีกว่า

ประหยัด3-gioscix

3 แยกทิ้งเศษกระดาษจากขยะอื่น
กระดาษถ้าเลอะไขมัน หรือเศษอาหารแล้ว จะไม่สามารถนำกลับไปผลิตใช้ใหม่ได้แต่ถ้าเราแยกจะสามารถนำกระดาษกลับมาใช้ได้อีก

ประหยัด4-gioscix

4 น้ำสะอาดมาจากน้ำใต้ดิน อย่าทิ้งขยะลงผิวดิน
น้ำ สะอาดที่เราใช้ประโยชน์ดื่มกิน ส่วนใหญ่นั้น มาจากน้ำใต้ดิน หากเราทิ้งขยะบนผิวดิน หรือทำให้ผิวดินเน่านั้น เมื่อฝนตกก็จะชะล้างความเป็นพิษและสิ่งโสโครกลงสู่น้ำใต้ดิน ทำให้ใต้ดินเน่าเสียได้

5 ปิดเตาอบก่อนอาหารสุก
ปิดเตาอบก่อนอาหารสุกประมาณ 2-3 นาทีอาหารก็ยังสุกได้ เพราะความร้อนในเตายังคงมีอยู่เพียงพอที่จะทำให้อาหารสุก

ประหยัด5-gioscix

6 หมั่นปัดฝุ่นจากหลอดไฟ
ทราบไหมเอ่ยว่าสิ่งสกปรกหรือฝุ่นที่เกาะอยู่บนส่วนของผิวหลอดไฟนั้นสามารถลดความสว่างของแสงที่ส่งออกมาจากหลอดไฟไปถึง 33% รีบปัดฝุ่นจากหลอดไฟกันเร็ว