แม่น้ำโขง: กลุ่มอนุรักษ์เชียงรายโวยโครงการระเบิดแก่งของบ.จีนยังไม่ตาย แม้รมว.ต่างประเทศไทยบอกจีนพร้อมยกเลิกโครงการ

   กลุ่มรักษ์เชียงของ กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำโขงใน จ.เชียงราย เปิดเผยว่าได้รับหนังสือเชิญจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งถึงการจัดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนต่อโครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง แม้ว่า…

Read More