นอร์เวย์ รักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ ปากว่าตาขยิบ?

   พลังงานส่วนใหญ่ในนอร์เวย์มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน และนอร์เวย์ถูกมองว่าเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง แต่นอร์เวย์กลับทำรายได้มหาศาลจากการขายสัมปทานการขุดเจาะน้ำมัน   …

Read More